Buhalterija

Turto apskaita pagal VSAFAS

2019-02-05 Vilniuje Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Finansinio turto apskaita. Atsargų apskaita.