Darbuotojų sauga ir sveikata

Naujas požiūris į profesinės rizikos vertinimo formalizavimą, rengiant įmonės vidaus teisės aktus. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas

2019-06-19 Vilniuje Naujos įmonės vidaus teisės aktų – vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, instruktavimo ir mokymo tvarkos ir kitų – rengimo nuostatos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo teisinio reglamentavimo ypatumus.