Teisė

Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas

2018-12-07 Vilniuje Teisės aktų rengimo bendrieji reikalavimai; Teisės aktų tekstų rengimas; Teisės aktų keitimas, išdėstymas nauja redakcija, paskelbimas netekusiais galios ir kt.

Darbuotojų asmens duomenų apsauga

2018-10-15 Kaune ir 2018-10-18 Vilniuje Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslai. Darbuotojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją darbdaviai gali rinkti apie savo darbuotojus?