Vadyba

Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas

2018-12-07 Vilniuje Teisės aktų rengimo bendrieji reikalavimai; Teisės aktų tekstų rengimas; Teisės aktų keitimas, išdėstymas nauja redakcija, paskelbimas netekusiais galios ir kt.

Biuro administravimo kursai

2018-11-08 – 2018-12-20 Vilniuje Administratoriaus darbui reikalingos dokumentų valdymo, dalykinės komunikacijos ir etiketo, psichologinės, darbo organizavimo ir netgi teisinės žinios bei įgūdžiai.