Vadyba

Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos

2019-02-04 Vilniuje Dokumentų rengimo aktualijos. Dokumentų apyvartos organizavimas. Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo į įstaigos archyvą aktualijos. Asmens duomenų naudojimas ir apsauga.