Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas

Seminarą veda:
lector img
Laimutė Kazlauskienė - Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros lektorė.
Programa:

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos probleminiai klausimai:

 • Kaip vykdoma ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal 12-ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“?
 • Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kaip teisingai jį registruoti apskaitoje? Kokios yra naujausios IMT apskaitos rekomendacijos?
 • Kaip skaičiuojamas ir apskaitomas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir nuvertėjimas? Kaip vykdomas nuvertėjimo atkūrimas?
 • Kada apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas vertinamas tikrąja verte?
 • Kaip vykdomas ilgalaikio materialiojo turto pardavimas, perdavimas, pergrupavimas ir nurašyma
 • Kokie pagrindiniai klausimai kyla įstaigų buhalterijoms dėl finansinės nuomos (lizingo)?
 • Kaip vykdomas nekilnojamojo turto perdavimas VĮ Turto bankui? Nekilnojamojo turto perdavimas pagal naudojimo rūšis: valdyti, atnaujinti, parduoti. Kokios yra atlygio Turto bankui apskaitos naujovės ir institucijų rekomendacijos?

Nematerialiojo turto apskaitos probleminės situacijos:

 • Kokie yra pagrindiniai nematerialiojo turto apskaitos pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ niuansai?
 • Kaip vykdomas nematerialiojo turto pirminis pripažinimas?
 • Kaip nustatoma nematerialiojo turto įsigijimo savikaina?
 • Kaip skaičiuojama nematerialiojo turto amortizacija?
 • Kaip vykdomas vėlesnis nematerialiojo turto vertinimas?
 • Kaip vykdoma nematerialiojo turto eksploatavimo ir pagerinimo išlaidų apskaita?

Finansinio turto apskaitos ypatumai:

 • Kaip tvarkoma investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas?
 • Kaip taikomas nuosavybės metodas finansinio turto apskaitoje?
 • Kaip tvarkoma gautinų sumų apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas?
 • Kaip apskaitomos ilgalaikės ir per vienus metus gautinos sumos?
 • Kokie yra pagrindiniai gautinų sumų už suteiktas paslaugas ir gautinų finansavimo sumų apskaitos ypatumai?
 • Kaip skaičiuojamas gautinų sumų nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas ir kaip vykdomas finansinio turto nurašymas?

Svarbiausi atsargų apskaitos klausimai:

 • Kaip tvarkoma atsargų apskaita, kai vykdomas pirminis pripažinimas ir vėlesnio vertinimo metu?
 • Kaip apskaičiuojama atsargų įsigijimo savikaina?
 • Kaip vykdomas ir dokumentuojamas atsargų atidavimas naudoti?
 • Kaip teisingai įvertinti atsargas grynąja realizavimo verte?
 • Kaip vykdomas nuvertėjimo atkūrimas?
 • Į kokias nuostatas svarbiausia atsižvelgti perduodant atsargas kitam viešojo sektoriaus subjektui?
 • Kas svarbiausia nurašant atsargas?
Seminaro dienotvarkė:

9:30 Dalyvių registracija
10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė
13:15 - 14:15 Pietūs
15:45 Seminaro pabaiga

Papildoma informacija:

Į kainą įskaičiuota: mokymosi medžiaga, pietūs, kava ir arbata, el. dalyvio pažymėjimas.

MB „KATSU“ yra įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 27V-157 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaro kaina:

95 Eur (su pietumis)

95 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaras vyks:
 • 2019-02-05 Čiop Čiop Konferencijų centras, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2019-02-05 10:002019-02-05 15:45Europe/VilniusKatsu seminaras: Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimasMB „Katsu“ laukia Jūsų seminare: Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas Seminaro data: 2019-02-05 Seminaro vieta: Čiop Čiop Konferencijų centras, Vilnius 9:30 Dalyvių registracija 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė 13:15 - 14:15 Pietūs 15:45 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Katsu“ Tel. +370 672 34901 info@katsu.ltČiop Čiop Konferencijų centras, VilniusMB „Katsu“info@katsu.lt)

Registracija

* Privalomi laukai
Taip (kaina su pietumis 95 EUR) Ne (kaina be pietų EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo asmens kodą arba gimimo datą.
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
Sutinku gauti informaciją apie MB „Katsu“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Katsu“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.