Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

Seminarą veda:
lector img
Simona Drukteinienė – advokatė, advokatų profesinės bendrijos VETO vadovaujanti partnerė, socialinių mokslų (teisės) daktarė, Mykolo Romerio universiteto profesorė. 2002 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete ji įgijo komercinės teisės magistro laipsnį. 2008 m. Mykolo Romerio universitete įgijo daktaro laipsnį, apgynusi disertaciją valstybės deliktinės atsakomybės tematika. Nuo 2004 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dėsto civilinę teisinę atsakomybę ir lyginamąją deliktinę atsakomybę. Nuo 2005 m. – advokatė. Nuo 2005 m. dalyvauja Europos deliktų teisės instituto (ECTIL) vykdomame projekte „Nacionalinių teismų praktika ir deliktų teisė“, kurio tikslas – surinkti ir apibendrinti leidinyje Europos šalių nacionalinių teismų praktiką įvairiais deliktų teisės klausimais. Nuo 2008 m. dalyvauja Europos ir deliktų teisės centro (Viena, Austrija) organizuojamajame kasmetiniame projekte „Europos deliktų teisė“. Rengia ir spausdina publikacijas deliktų teisės klausimais įvairiuose žurnaluose. Yra leidinio „Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste“ (2013 m.) bendraautorė.
lector img
Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pat BI Norvegijos vadybos instituto vadybos magistro laipsnį. Nuo 2002 m. – advokatas. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ įkūrėjas ir partneris. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas. Nuo 2005 m. dėsto darbo teisę bei verslo teisę, nuolat skelbia straipsnius leidiniuose „Jurisprudencija“, „Verslo žinios“, „Juristas“, „Vadovo pasaulis“ ir kt. Lektoriaus specializacija yra darbo teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė ir atstovavimas teismuose.
Programa:

Pirmoje seminaro dalyje doc. dr. Tomas Bagdanskis aptars
- valstybės tarnautojų;
- valstybės institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojų;
- akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų;
- viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės politikų
tarnybinės / drausminės atsakomybės bei atleidimo už pareigų pažeidimus klausimus. Bus analizuojamas teisinis reglamentavimas pagal Valstybės tarnybos įstatymą (galiojančią ir naują redakcijas), Darbo kodeksą, aptariamų normų taikymas Lietuvos teismų praktikoje.

Temos:

• Valstybės tarnautojo tarnybinė atsakomybė, atleidimas iš pareigų.
• Darbuotojo drausminė atsakomybė, atleidimas iš pareigų.
• Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė ir atleidimas pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo redakciją.
• Valstybės tarnautojų vertinimas.
• Akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų drausminė atsakomybė, atleidimas ir / ar atšaukimas iš pareigų.

Antroje seminaro dalyje prof. dr. Simona Drukteinienė išsamiai apžvelgs
- valstybės tarnautojų;
- valstybės institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojų;
- akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų;
- viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės politikų
atsakomybės už žalą klausimus. Bus analizuojamas teisinis reglamentavimas, jo taikymas Lietuvos teismų praktikoje, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina. Siekiant palyginti bus analizuojama Europos valstybių teisė šiais klausimais.

Temos:

• Valstybės tarnautojo asmeninis imunitetas – pareiga atsakyti už žalą ar šios pareigos nepripažinimas Lietuvos Respublikos bei Europos valstybių teisėje.
• Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo redakciją bei dabar galiojančią šio įstatymo redakciją: materialinės atsakomybės sąlygos, jų samprata teismų praktikoje, materialinės atsakomybės ribos, materialinės atsakomybės taikymo tvarka (neteisminė bei teisminė), reikalavimai procedūrai bei įsakymo turiniui, taikant materialinę atsakomybę neteismine tvarka.
• Valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse pagal darbo sutartis dirbančių asmenų atsakomybė už darbdaviui padarytą žalą. Šių asmenų atsakomybė darbdaviui regreso tvarka.
• Specialių kategorijų valstybės tarnautojų – teisėjų, prokurorų, ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnų atsakomybė už institucijai padarytą žalą bei atsakomybė regreso tvarka.
• Akcinių bendrovių, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, valstybės bei savivaldybės įmonių vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų atsakomybė už bendrovei, įmonei, įstaigai sukeltą žalą bei atsakomybė regreso tvarka.
• Valstybės politikų atsakomybė už sukeltą žalą.

Seminaro dienotvarkė:

8:30 Dalyvių registracija
9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė
12:15 - 13:15 Pietūs
14:45 - 15:00 Kavos ir arbatos pertraukėlė
16:30 Seminaro pabaiga

Papildoma informacija:

Į kainą įskaičiuota: mokymosi medžiaga, pietūs, kava ir arbata, el. dalyvio pažymėjimas.

MB „KATSU“ yra įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 27V-157 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

Seminaro trukmė:

8 akad. val.

Seminaro kaina:

130 Eur (su pietumis)

130 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaras vyks:
  • 2018-11-30 Viešbutis „Corner Hotel“, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2018-11-30 9:002018-11-30 16:30Europe/VilniusKatsu seminaras: Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žaląMB „Katsu“ laukia Jūsų seminare: Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą Seminaro data: 2018-11-30 Seminaro vieta: Viešbutis „Corner Hotel“, Vilnius 8:30 Dalyvių registracija 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė 12:15 - 13:15 Pietūs 14:45 - 15:00 Kavos ir arbatos pertraukėlė 16:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Katsu“ Tel. (85) 205 1555 info@katsu.ltViešbutis „Corner Hotel“, VilniusMB „Katsu“info@katsu.lt)

Registracija

* Privalomi laukai
Taip (kaina su pietumis 130 EUR) Ne (kaina be pietų EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo asmens kodą arba gimimo datą.
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
Sutinku gauti informaciją apie MB „Katsu“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Katsu“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.